Ματαίωση Αποτελεσμάτων Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.06/16 και Διενέργεια Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού Δ.08/16 της 114ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Πρόσφυγες-Μετανάστες – ΑΔΑ: 7ΞΠ26-2Τ5

Ματαίωση αποτελεσµάτων πρόχειρου Διαγωνισµού Δ.06/16 και διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού ∆.08/16, µε ενσφράγιστες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης προσφύγων – μεταναστών, στην περιοχή Οινοφύτων Βοιωτίας, στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής ροής.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΞΠ26-2Τ5