Φωτογραφίες από τη Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΑ στο Συνέδριο EURAC 2016