Συμμετοχή της Σχολής Ικάρων στη Σύσκεψη Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Ακαδημιών (EUAFA)

Από την Κυριακή 22 έως και το Σάββατο 28 Μαΐου 2016, αντιπροσωπεία της Σχολής Ικάρων, αποτελούμενη από έναν Αξιωματικό και δύο τεταρτοετείς Ίκαρους, συμμετείχε στην ετήσια σύσκεψη Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Ακαδημιών (European Air Force Academies-EUAFA), η οποία πραγματοποιήθηκε στη γαλλική Αεροπορική Ακαδημία, στη Μασσαλία.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν μαθητές στρατιωτικών Αεροπορικών Ακαδημιών από δεκαπέντε (15) χώρες, ενώ σκοπός ήταν η παρουσίαση της δομής και του πλαισίου λειτουργίας της γαλλικής Αεροπορικής Ακαδημίας και η ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των αεροπορικών ακαδημιών των χωρών, μέσω δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύσκεψης. Επίσης, οι αποστολές συμμετείχαν σε σεμινάριο για την Ευρωπαϊκή Άμυνα.