Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10/16 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Ε/Π ΑΒ-205 – ΑΔΑ: ΩΗΧ86-Ε0Ξ

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθµ. 10/16 του 201 ΚΕΦΑ, για την προμήθεια υλικών Ε/Π ΑΒ-205.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΧ86-Ε0Ξ