Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 9/16 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Υλικών Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: Ω5Ω36-ΛΝΕ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, υπ’ αριθµ. 9/16 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Υλικών Ε/Π SUPER PUMA.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5Ω36-ΛΝΕ