Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Βαλιτσών Τύπου Γκαρνταρόμπας – ΑΔΑ: 7ΜΦ36-Γ74

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βαλιτσών τύπου γκαρνταρόμπας (στολοθήκη) με έμβλημα της ΣΤΥΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε 21.525,00 €, συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΜΦ36-Γ74