Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισµού Δ.10/16 της 114ΠΜ, για την Μίσθωση Χηµικών Τουαλετών και Ντουζιέρων – ΑΔΑ: 76836-ΔΓ5

Η 114 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει τον πρόχειρο διαγωνισµό Δ.10/16, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για τη σύναψη συµφωνίας πλαίσιο µε έναν οικονοµικό φορέα ανά αντικείµενο µίσθωσης, για τη µίσθωση χηµικών τουαλετών και ντουζιέρων, για τη λειτουργία των δοµών φιλοξενίας Ριτσώνας και Οινοφύτων Βοιωτίας, προϋπολογισθείσας αξίας (µε το ΦΠΑ) 70.000,00€.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 76836-ΔΓ5