Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 69/2016 του 251ΓΝΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών για την Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος – ΑΔΑ: ΨΛΘ26-1ΔΞ

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 69/16 για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών για την Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΛΘ26-1ΔΞ