Ανακοίνωση Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού ΔΕ.1/16 της ΥΠ/ΠΑ για την Εκποίηση Ελικοπτέρων, Αεροκινητήρων και Αποθέματος Ανταλλακτικών – ΑΔΑ: Ω9596-94Λ

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ΔΕ.1/16 της ΥΠ/ΠΑ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος ΔΕ. 5/13, για την εκποίηση τριών (3) ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G–3B–2, δύο (2) αεροκινητήρων (Α/Κ) ΟΗ–13Η, έξι (6) Α/Κ 47G–3B–2 και αποθέματος ανταλλακτικών Ε/Π 47G και ΟΗ–13Η, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 1.097.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.