Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10/2016 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Διπλωτικής Μηχανής – ΑΔΑ: Ω0Ε16-Μ0Η

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 10/2016 πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια διπλωτικής μηχανής, για κάλυψη αναγκών της ΥΑΕ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω0Ε16-Μ0Η