Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΥΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

H Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1/10/2016 έως 30/9/2017.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 62956-Α68