Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 14/6/2016

Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Μέγαρα και Μάνδρα.
  • Έξι (6) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Μέγαρα και Μάνδρα.
  • Οχτώ (8) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Μέγαρα, Μάνδρα και Ψαθά.

Εκτελέστηκαν 33 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 80,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από τη Σάμο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.