Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 15/6/2016

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415, έξι (6) CL-215 και οκτώ (8) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Μέγαρα.

Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 43 ώρες πτήσης.