Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 21/6/2016

Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ευρύχου Κύπρου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Λιθοβούνια Αρκαδίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 11,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην περιοχή της Ελευσίνας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην περιοχή της Αττικής.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην περιοχή της Μυτιλήνης.

Εκτελέστηκαν 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 16,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από το Ηράκλειο στη Ρόδο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σάμο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.