Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 23/6/2016

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Θήβα.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Σάμο.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) EMB-135 μετέφερε 2 νεογνά από τη Ζάκυνθο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκε 1,1 ώρα πτήσης σε 1 αποστολή.