Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 25/6/2016

Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Μαρμαρά Χαλκιδικής.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Μαρμαρά Χαλκιδικής.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αγίασμα Καβάλας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Σταυρό Λαμίας.

Εκτελέστηκαν 11 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 26,5 ώρες πτήσης.