Διενέργεια Διαπραγµάτευσης Χωρίς Δηµοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισµού υπ’ αριθμ. 30/2016 του ΚΕΔΑ Σκοτίνας, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Πρόσφυγες – Μετανάστες – ΑΔΑ: 6ΓΞ86-ΩΩΥ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 30/2016 του ΚΕΔΑ Σκοτίνας, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης 200 ατόμων, που θα στεγαστούν στο Κέντρο Ανοικτής Δομής Προσωρινής Υποδομής και Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Κτήμα Ηρακλή (13ο χλμ Κατερίνης – Ελασσόνας), προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΓΞ86-ΩΩΥ