Εγγραφή Τέκνων στο Βρεφονηπιακό (Β/Ν) Σταθμό Α/Β Ελευσίνας, για το Σχολικό Έτος 2016 – 2017

Εγγραφή τέκνων στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΠΑ στο Β/Ν Σταθμό Α/Β Ελευσίνας, για το σχολικό έτος 2016 – 2017.