Ενημέρωση στο ΑΤΑ από το Σωματείο «SAVE MORAS»

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), παρουσία της Ηγεσίας του Αρχηγείου ενημέρωση του προσωπικού από το μη κερδοσκοπικό σωματείο «SAVE MORAS», αναφορικά με τη διαδικασία μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, όπου μεγάλος αριθμός προσωπικού προσφέρθηκε εθελοντικά, κατόπιν λήψης δείγματος, να γίνει δότης.