Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 14/10-06-2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση προς Καλλιέργεια Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Το ΜΤΑ ανακοινώνει το δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό  υπ’ αριθμ. 14/10-06-2016, με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 48 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου (Διασπορά), για χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.