Ετήσια Σύσκεψη Τ-Α στη ΔΑΕ

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016, παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), Υποπτέραρχου (Ι) Ιωάννη Μανωλάκου, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Διοίκησης η ετήσια σύσκεψη Τυποποίησης – Αξιολόγησης (Τ-Α) των Μονάδων και των Κέντρων Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς της.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η  ενημέρωση και η ανάλυση θεμάτων που άπτονται της  Τ-Α, καθώς και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από τον Διοικητή ΔΑΕ.