Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/2016 του 251 ΓΝΑ, για την Εκμετάλλευση Κυλικείων και Εστιατορίου – ΑΔΑ 7ΛΗΤ6-ΕΞ2

Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/2016 του 251 ΓΝΑ, για την ανάδειξη Αναδόχου για την Εκμετάλλευση των Κυλικείων κι Εστιατορίου του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΛΗΤ6-ΕΞ2