Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 13/16 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 07/07/16 ημέρα Πέμπτη, θα διενεργηθούν δύο (2) δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί στα γραφεία του ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου ως κατωτέρω:

  • 575 στρέμματα, ώρα διαγωνισμού 10:00πμ,
  • 5,6 στρέμματα, ώρα διαγωνισμού 12:00πμ,

για χρονικό διάστημα από 01/09/16 έως 31/08/20, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση των μισθωτών και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.