Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Ανώτατων Αξιωματικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στο ΓΕΑ