Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σας γνωρίζεται ότι προσφέρονται προνομιακά δίδακτρα φοίτησης στο προσωπικό των ΕΔ (στρατιωτικό και πολιτικό με τις οικογένειές του) για τα κάτωθι Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

    1. Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές.
    2. Παγκόσμια Πολιτικής Οικονομία.
    3. Παγκόσμιες Προσκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων.
    4. Mediterranean Studies.

H παρεχόμενη έκπτωση μπορεί να φτάσει και το 30% των διδάκτρων, ανάλογα με το πλήθος των συμμετεχόντων. Αιτήσεις κατατίθενται προσωπικά, χωρίς ευθύνη της υπηρεσίας μέχρι τέλος Ιουνίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω ΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pedis.uop.gr.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα στοιχεία τους (βαθμός – σχέση με την υπηρεσία, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλ. επικοινωνίας, μεταπτυχιακό που κατέθεσαν αίτηση) προκειμένου εκδηλωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για τη μείωση του κόστους των διδάκτρων. Εν λόγω στοιχεία να έχουν περιέλθει σε ΓΕΑ/Β2 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην Διεύθυνση ΓΕΑ/Β2.