Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφής και Κρίσεων» του ΕΚΠΑ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΓΕΕΘΑ και της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχεται έκπτωση 25% στα στελέχη των ΕΔ που επιθυμούν να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θέματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω ΠΜΣ στη συνημμένη προκήρυξη του ΕΚΠΑ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edcm.edu.gr.

Tα στελέχη της ΠΑ που πληρούν τα κριτήρια σχετικής διαταγής, της προκήρυξης του ΕΚΠΑ και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το υπόψη μεταπτυχιακό, να υποβάλλουν, τα στοιχεία τους (βαθμός, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλ. επικοινωνίας και email) στη ΓΕΑ/Β1 έως τις 25 Ιουλίου 2016.

Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΠΑ