Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2016 Δ’ ΕΣΣΟ – ΑΔΑ: 6ΔΖΓ6-Ψ89

Καλούνται για κατάταξη στις τάξεις της Πολεµικής Αεροπορίας με την 2016 Δ΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιµοι που έχουν κατανεµηθεί ή µεταφερθεί στην Πολεµική Αεροπορία, είναι σωµατικής κατηγορίας πρώτης έως και τετάρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες..

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΖΓ6-Ψ89