Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/16 του ΣΕΠΑ, για την Εκποίηση Εύχρηστων Υλικών Υποδηματοποιείου – ΑΔΑ: ΩΩΜΤ6-ΠΥΒ

Διακήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 02/16 του ΣΕΠΑ, για την εκποίηση εύχρηστων υλικών υποδηματοποιείου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩΜΤ6-ΠΥΒ