Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΥΠΕΠΑ, για τη Σχεδίαση, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Υποστήριξη 3-D Radar Εντοπισμού Πολλαπλών Βλημάτων (MMTR) – ΑΔΑ: 6Μ2Θ6-1ΨΧ

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σχεδίαση, κατασκευή, εγκατάσταση και εν συνεχεία υποστήριξη ενός (1) 3-D Radar εντοπισμού πολλαπλών βλημάτων (MMTR) στο ΠΒΚ (Κ-442Ν), προϋπολογισμού 26.084.136,00€.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Μ2Θ6-1ΨΧ