Αναστολή Λειτουργίας ΣΕΠΑ

Το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ), ανακοινώνει ότι αναστέλλεται η λειτουργία:

  • του Α΄ και Β΄ Πολυκαταστήματος, του Πρατηρίου Τροφίμων, του Πρατηρίου Καυσίμων, του Ραφείου, του Υποδηματοποιείου, του Κρεοπωλείου, του Οπωροπωλείου, του Ιχθυοπωλείου και του Κομμωτηρίου, και των Γενικών Αποθηκών από 8 έως και 24 Αυγούστου 2016.
  • Οι Οικονομικές και Διοικητικές δραστηριότητες θα λειτουργούν με βασικό πυρήνα προσωπικού μόνο προς εξυπηρέτηση των δικαιούχων Μονάδων.