Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 04/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Επαγγελματικών Ηλεκτρικών Φούρνων – ΑΔΑ: 7Κ4Ψ6-ΝΙΦ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια επαγγελματικών ηλεκτρικών φούρνων προς κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Εστιατορίου Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ. Η προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας είναι σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (43.400,00 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Κ4Ψ6-ΝΙΦ