Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.12/16 της 114ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: Ω2476-61Γ

Η 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) προκηρύσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 400 ατόμων και χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών κατ’ εκτίμηση, στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών των Οινοφύτων Βοιωτίας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω2476-61Γ