Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΥΠΕΠΑ, για τη Βελτίωση Εγκαταστάσεων Καυσίμων στο Α/Δ Ελευσίνας (Ε-291Ν) – ΑΔΑ: 69ΦΩ6-0Δ3

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) προκηρύσσει μέσω Διεθνούς Νατοϊκού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Καυσίμων στο Α/Δ Ελευσίνας» (Ε-291Ν), προϋπολογισμού 12.571.600,00 ευρώ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 69ΦΩ6-0Δ3