Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 20-20/7/2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση προς Καλλιέργεια Ελεύθερων Χώρων

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει τη διακήρυξη του δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 20-20/7/2016, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 575 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως 31/08/2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.