Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ03/16 του Α/ΑΠ Ακτίου, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 7Δ1Δ6-ΘΔ1

Το Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου (Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ) προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 600 ατόμων και χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών κατ’ εκτίμηση, στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρώην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης.