Προκήρυξη Πρόσληψης Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 – ΑΔΑ: 6ΝΥ76-9Σ6

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) προκηρύσσει είκοσι δύο (22) θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (ΜΑ), για τη διεξαγωγή κατ’ εξοχήν διδακτικού έργου, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.