Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 11/7/2016

Την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή έρευνας – διάσωσης στον Έβρο.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κατερίνη.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αυλίδα.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Λέρο.
  • Ένα (1) C-130 διατέθηκε για τη μεταφορά – επιστροφή 45 πυροσβεστών από την Σάμο στη Θεσσαλονίκη.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 15,7 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από την Κω στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.