Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 15/7/2016

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Μεσολόγγι.
  • Ένα (1) PZL εκτέλε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Χρυσούπολη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,2 ώρες πτήσης.