Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 2/7/2016

Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λάρυμνα Φθιώτιδας.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 13,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 1,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 3 ασθενείς από Ικαρία, Χανιά και Ηράκλειο σε Ηράκλειο και Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από την Κώ στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,7 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.