Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 3/7/2016

Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Μητάτα Κυθήρων.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σάμο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Π. Καλαμιώτισσα Βοιωτίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλονιά.

Εκτελέστηκαν 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 17,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,6 ώρες πτήσης.