Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 6/7/2016

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μολύκρειο Αιτωλοακαρνανίας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 12,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδο και συμπληρώθηκαν 2,3 ώρες πτήσης.