Εκπαίδευση Πληρώματος Καμπίνας της Αεροπορικής Εταιρείας Aegean Airlines στο ΚΑΙ

Την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ), θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση πληρώματος καμπίνας της Αεροπορικής Εταιρείας Aegean Airlines.

Η θεωρητική εκπαίδευση αφορούσε αντικείμενα Φυσιολογίας Πτήσεως, ενώ η πρακτική, εκπαίδευση στο Θάλαμο Χαμηλής Πιέσεως και στην έκθεση σε συνθήκες υποξίας.