Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.16/2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων του Α/Δ Λαμίας

To MTA ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 177 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λαμίας, για χρονικό διάστημα από
01/09/2016 έως 31/08/2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά
από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.