Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/16 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 27/07/16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Α/Απ Ακτίου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 9 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγρινίου (Διασπορά), για χρονικό διάστημα από 01/09/16 έως 31/08/20, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.