Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 19/16 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 24/08/16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ/Τυμπακίου δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, 60 περίπου στρεμμάτων χώρου Παλαιού Φυλακίου Καυσίμων Τυμπακίου, για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ακόμη πέντε (5) έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.