Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης του ΣΕΠΑ

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε, στο Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ), παρουσία του Επιτελάρχη της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχου (Μ) Κωνσταντίνου Αράπη, η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης από τον Σμήναρχο (Ο) Γεώργιο Αγγελονίδη στον Σμήναρχο (Ο) Σπυρίδων Ηλιακόπουλο.