Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης 8ης ΕΣ Συντήρησης Χειριστών Μαχητικών Αεροσκαφών ΣΕΘΕ

Από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας, η εκπαίδευση της 8ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Συντήρησης Χειριστών Μαχητικών Αεροσκαφών του Σχολείου Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΣΕΘΕ).
Εκπαιδεύτηκαν συνολικά δεκαπέντε (15) στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.