Φωτογραφίες από την Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΑ και της ΕΛΑΟ