Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 2160 της ΥΠΕΠΑ, για την Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων και Δεξαμενών Πρατηρίου Καυσίμων Οχημάτων FOB Ακτίου – ΑΔΑ: 7Κ566-3Ο3

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την ανακατασκευή εγκαταστάσεων και δεξαμενών πρατηρίου καυσίμων οχημάτων FOB Ακτίου, προϋπολογισμού 280.000,00 €.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 75ΘΛ6-Ν2Ρ