Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΚ476-Τ89

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση, για την προμήθεια φυσικού αερίου προς κάλυψη αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚ476-Τ89